Správné řešení vzorového testu na LF MUNI

Správné odpovědi

Biologie

Číslo otázkySprávná odpověď
1.a)
2.a)
3.a)
4.e)
5.b)
6.c)
7.b)
8.c)

Chemie

Číslo otázkySprávná odpověď
1.d)
2.a)
3.d)
4.d)
5.c)
6.c)
7.c)
8.b)

Fyzika

Číslo otázkySprávná odpověď
1.e)
2.b)
3.c)
4.b)
5.b)
6.a)
7.c)
8.b)
Pokračovat