Psychologie na VŠ – přípravný kurz na přijímačky

 

 

Čekají tě přijímačky na vysokou školu na psychologii?

Připravili jsme pro tebe širokou škálu přípravných kurzů psychologie. Bez ohledu na to, na které vysoké škole nebo fakultě chceš psychologii studovat, máme pro tebe kurzy v online nebo prezenční formě, které jsou přizpůsobené požadavkům dané fakulty.

Naše kurzy psychologie ti pomohou získat potřebné znalosti a dovednosti pro náročné přijímací řízení na tvou vysněnou vysokou školu. Vyber si z nabídky a vydej se na cestu směřující ke splnění tvého snu vystudovat psychologii. Pro výběr správného kurzu využij pomocný filtr níže. Pokud uvažuješ o podání přihlášek na více fakult, bude pro tebe ideální kompletní kurz, který obsahuje všechny klíčové části přijímaček: psychologii, ZSV, studijní předpoklady a biologii.

 

Náš ebook 1 z 20 – Jak se dostat na psychologii stáhneš zde.

Až 132 lekcí
Listopad až březen
Interaktivní výuka
Lekce prezenčně nebo online
Zkušení lektoři
Od 5 690 Kč

Náplň přípravného kurzu psychologie na VŠ - kompletní

Kompletní kurz zahrnuje 45minutové lekce psychologie, ZSV, studijních předpokladů a biologie a poznatky z něj využiješ na všech fakultách po celé České republice.

Co tě čeká v části kurzu Psychologie?

Náš kurz zahrnuje učivo zpracované v rozsahu přijímacích zkoušek na VŠ z okruhů dějin psychologie a jejích významných představitelů, obecné psychologie a metodologie, psychologie osobnosti, vývojové psychologie, sociální a klinické psychologie a psychopatologie. Celý kurz psychologie probereme během 32 lekcí. U lekcí psychologie si můžeš volit mezi online nebo prezenční variantou.

Co tě čeká v části kurzu Základy společenských věd?

Lekce filozofie ti představí velké myslitele a filozofické tradice. V kurzu se zaměříme nejen na obecné informace o filozofických směrech, ale spolu s lektorem si zkusíš také rozklíčovat hlavní filozofické otázky daných proudů.
sociologii se dozvíš, jak probíhá proces socializace, jaké tvoříme sociální útvary, ve kterých socializačních skupinách se vyskytujeme a jakou hrajeme roli jako jednotlivci ve skupině. Probereme si různé sociální jevy, deviace a problémy.
politologii se budeme věnovat státu a jeho funkcím, státotvorným procesům a státním zřízením.
Součástí kurzu je i právo se zaměřením na občanské právo, obchodní právo, autorské právo aj.
A nakonec v lekcích ekonomie si definujeme základní pojmy a nahlédneme také do historie ekonomických škol.
Kurz ZSV má rozsah 60 lekcí, z nichž 32 lekcí je online s lektorem a 28 lekcí je formou samostudia.

Co tě čeká v části kurzu Studijní předpoklady?

Kurz studijních předpokladů obsahuje celkem 32 lekcí. Má dvě hlavní části: numericko-analytické a kritické myšlení. Numericko-analytické myšlení se zaměřuje na různé varianty příkladů, se kterými se můžeš u přijímacích zkoušek setkat –⁠ slovní úlohy, zlomky a mocniny, či geometrie. 

Část kritického myšlení tě připraví na to, jak správně nakládat s omezeným časem, jak si jej rozložit a řešit úlohy co nejrychleji. S postupnou zvyšující se obtížností úloh tě lektor připraví na to, že budeš umět vymyslet titul předloženého textu, vytvořit základní tezi či hypotézu, ze které text vycházel, nebo v jedné či dvou větách výstižně shrnout danou úlohu. Díky kurzu se naučíš pracovat s odbornými texty z různých oborů –⁠ psychologie, politologie, právo, což využiješ nejen u přijímacích zkoušek, ale i při studiu na vysoké. Lekce jsou vytvořené na základě osobních zkušeností lektorů s přijímacími zkouškami.

Co tě čeká v části kurzu Biologie na psychologii?

V biologii se zaměříme především na člověka. Do hloubky probereme témata související s nervovou a endokrinní soustavou člověka — stavba neuronu, centrální i periferní nervová soustava, jednotlivé části mozku a jejich funkce; hormony, jejich tvorba a vylučování, funkce, i další potřebné znalosti v rozsahu na přijímací zkoušky z psychologie. Lekcí nás čeká takto 8 a část biologie probíhá také online formou.

Všechny kurzy obsahují přístup do moderní e-learningové platformy, kde si budeš moci pustit záznamy online lekcí a procvičit si spoustu otázek.

Aby se ti látka co nejlépe učila, zařadili jsme do kurzu také opakovací lekce a modelové otázky. Nemusíš se tedy obávat, že si témata důkladně neprocvičíš, nebo že něčemu důkladně neporozumíš. Díky naší online platformě můžeš studovat kdykoliv a kdekoliv.

Nepodceňuj náročnost přijímacího řízení na vysoké školy a investuj do profesionální přípravy. S našimi kurzy získáš potřebné znalosti a sebevědomí při řešení testových otázek. 

Pojď do toho s námi!

Psychologie
32 lekcí
ZSV
60 lekcí
Studijní předpoklady
32 lekcí
Biologie
8 lekcí

Lekce prezenčně nebo online

S online kurzy si můžeš užívat flexibilitu a učit se z pohodlí domova. Prezenční kurzy nabízejí interakci a osobní kontakt s lektory a spolužáky. Nezáleží na tom, kterou formu si vybereš, obě ti pomůžou v přípravě na přijímací zkoušky na tvou vysněnou školu.

 

Zkušení lektoři s bohatou praxí

Uč se od těch nejlepších, kteří ti předají nejen teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti. Naši zkušení lektoři ti pomohou zlepšit znalosti a zvýšit pravděpodobnost úspěchu v přijímacím řízením na VŠ. Učit tě budou jak talentovaní studenti psychologie, tak zkušení specialisté na rozvoj studijních předpokladů a ZSV.

Kompletní e-learningové materiály

Získáš kompaktní a srozumitelné studijní podklady klíčových témat, které ti pomohou efektivněji studovat a uspět při přijímacím řízení na VŠ. S našimi studijními materiály budeš mít široké spektrum potřebných informací neustále po ruce, aby učení bylo pohodlné a snadné.

Testy na ověření vašich znalostí

Průběžné testy ti pomáhají ověřit znalosti a pomáhají ke zlepšení zapamatování si probrané látky na online i prezenčních kurzech. Testy ti poskytnou okamžitou zpětnou vazbu a na ostrých přijímačkách na VŠ tě pak nic nezaskočí.

Procvičování otázek a Smart kvízy

Zdokonal své znalosti a bav se při tom. Procvičovací otázky a Smart kvízy jsou inovativní nástroj pro zábavné a snadné zopakování probrané látky. Pomáhají našim studentům k dosahování co nejlepších výsledků u přijímaček na VŠ.

Modelové přijímačky

Na závěr našich kurzů připravujeme pro studenty modelové přijímačky, na kterých máš jedinečnou šanci vyzkoušet si formu, styl a atmosféru skutečných přijímaček na VŠ. Vytváříme vlastní modelové otázky dle jednotlivých vysokých škol tak, abychom studentům dokázali simulovat test co nejvěrohodněji.

Nahlédni do kurzu Psychologie na přijímačky

Výuka ve virtuální třídě

Vstup do naší inovativní online virtuální třídy na LightBoardu. Naše speciální zařízení kombinuje kouzlo interaktivního vyučování se špičkovou technologií. S jedinečným zobrazením psaného textu či kresbami, které svítí přímo před vámi, se výklady lektorů stávají fascinujícími a pro studenty snadno srozumitelnými. Propojení s virtuálními nástroji a možností online diskuzí s lektorem otevírá nové dimenze online výuky. Vyber si online formu kurzu a staň se součástí nejmodernějšího vzdělávání v Česku.

Prezenční výuka

Výuka v prezenčním kurzu přináší zážitek plný interakce a přímé komunikace s lektorem i dalšími studenty. Naši špičkově kvalifikovaní lektoři ti poskytnou nejen hlubší porozumění danému tématu, ale také možnost diskutovat, klást otázky a získat okamžitou zpětnou vazbu. Využij prostředí plné inspirace, sdílení zkušeností a vytváření nových vztahů s ostatními studenty. Vylepši nejen své znalosti, ale také komunikační dovednosti, které ti dodají sebejistotu potřebnou k úspěchu v dalším studijním i profesním životě.

 

Procvičování otázek

Procvičování otázek v kurzech a pomocí Smart kvízů představuje hravý způsob, jak zlepšit své znalosti a paměť. Díky tomuto inovativnímu přístupu můžeš efektivněji a interaktivněji studovat a zvýšit své šance v přijímacím řízení na vysokou školu. V rámci online i prezenčních kurzů se setkáš s různými otázkami, které ti pomohou přezkoumávat a upevňovat vědomosti. Nejenže tě to nutí přemýšlet a analyzovat, ale také si můžeš vyzkoušet si nabyté znalosti.

 

Výuková videa

Výuková videa jsou klíč k efektivnímu učení. Pokud propásneš výuku, lekce bude dostupná i zpětně. Záznamy lekcí jsou studentům k dispozici za několik hodin až dní po skončení online lekce.
Tyto záznamy výuky mají spousty výhod —  jsou dostupné všem studentům online ale i prezenčních kurzů a možnost opakovaného přehrávání. Můžeš se učit vlastním tempem a přizpůsobit si vzdělávací program podle svých potřeb.  si můžete nejasné koncepty nebo obtížné části znovu prohlédnout, až je úplně pochopíte.  Výuková videa jsou tvým spolehlivým průvodcem na cestě k dosažení vynikajících výsledků v přijímacím řízení na vysokou školu.

Slovník důležitých pojmů

Každá lekce shrne klíčové pojmy, které bys měl perfektně znát. Slovník důležitých pojmů je tvým spolehlivým průvodcem při hledání a porozumění klíčovým termínů. Přináší ti neocenitelnou podporu při studiu a pomáhá ti v zapamatování si klíčových slov a témat v širším kontextu probírané látky.

 

Diskuze se studenty

Interakce lektorů a studentů i studentů mezi sebou je pro nás klíčová. K těmto účelům mají studenti k dispozici skupinový chat nebo chat ke studijním materiálům, který je sdílený s ostatními skupinami. Studentům chat pomáhá v době, kdy lekce už proběhla a potřebují se vrátit k probraným tématům, kterým neporozuměli.
Sdílení otázek a odpovědí usnadňuje studentům studium. K online chatům mají přístup studenti online i prezenčních kurzů.

 

Nestihl ses přihlásit na kurz psychologie?

Intenzivní online kurz 2024

Příprava na UK FF | UK PedF | MU FSS | MU FF | UPOL FF | OSU FF

Cílem Intenzivního online kurzu psychologie je opravdu intenzivní procvičení stěžejních témat z psychologie, biologie a ZSV, které jsou zásadní pro úspěšné složení přijímací zkoušky na psychologii.

V intenzivním kurzu na tebe čeká opakování nejdůležitějších teorií a jmen z dějin psychologie, které se v přijímačkách stále opakují. Detailně si vysvětlíme nejsložitější koncepty z oblasti obecné, vývojové a sociální psychologie a psychologie osobnosti. Projdeme základy klinické psychologie a metodologie psychologie. Všechna témata si procvičíme na modelových otázkách. Připravíme tě na pohovory, předáme tipy a zkušenosti a pomůžeme s přípravou podkladů k pohovorům.

V ZSV na středních školách se probírá sociologie, psychologie, politologie, religionistika a právo. Často se stává, že na filozofii nezbývá mnoho času. V intenzivním kurzu filozofie se seznámíš s významnými filozofy a jejich díly, naučíš se orientovat ve filozofickém textu. Zjistíš, jaké problémy trápí filozofy od prvopočátku, kterými se zabývají ve velkém a které naopak stojí na okraji zájmu. Dáváme si záležet na tom, abychom filozofii propojovali s ostatními společenskými vědami.

V biologii se zaměříme především na člověka. Do hloubky probereme témata související s nervovou a endokrinní soustavou člověka — stavba neuronu, centrální i periferní nervová soustava, jednotlivé části mozku a jejich funkce; hormony, jejich tvorba a vylučování, funkce, i další potřebné znalosti v rozsahu na přijímací zkoušky z psychologie.

V rámci tohoto kurzu dostaneš přístup do e-learningu ihned po připsání platby na náš účet. E-learning budeš mít k dispozici do 30. 6. 2024

Přihlas se na intenzivní kurz

 Intenzivní kurz obsahuje 48 lekcí.

Z toho 32 lekcí psychologie, 8 lekcí filozofie a 8 lekcí biologie.

Kurz bude probíhat online, během 3 víkendů v dubnu 2024, konkrétně v těchto termínech:

Fakulta
Den
Předměty
Cena
Volná místa
Výběr varianty
Všechny fakulty
PÁ-NE
Psy+ZSV+Bio
6 990,-
Volná místa

 

Psy = Psychologie | ZSV = Základy společenských věd | Bio = Biologie na psychologii

Výběr varianty
Fakulta
Den
Předmety
Cena
Volná místa
Všechny fakulty
PÁ-NE
Psy+ZSV+Bio
6 990,-
Volná místa

Nahlédni do studijních materiálů

Chceš studovat vlastním tempem?

Online samostudium - psychologie

U balíčku samostudia získáš přístup ke studijním materiálům z přípravného kurzu pro psychologii až do 30.6.2024. Přístup ke studijním materiálům získáš po připsání platby na náš účet (při platbě kartou ihned).

Balíček PLUS

 • Studijní materiály z psychologie
 •  Záznamy online lekcí
 • Diskuzní fórum pro dotazy
4 290 Kč

Balíček PLUS všechny předměty

 • Studijní materiály z psychologie + biologie + studijních předpokladů + ZSV
 • Záznamy online lekcí
 • Diskuzní fórum pro dotazy
6 490 Kč

Vyber si termín a formu přípravného kurzu na psychologii

Na psychologii se přijímací řízení liší fakulta od fakulty a proto je nutné vědět co je potřeba se doopravdy na přijímačky učit. Někde se setkáš se základy společenských věd, někde s testem studijních předpokladů přímo od fakulty, někde s OSP Scio testy a v určitých případech se budete muset i naučit biologii člověka. Kompletní balíček obsahuje všechny kurzy, které tě připraví na přijímačky na psychologii na jakoukoli fakultu po celé České republice psychologie, ZSVstudijní předpoklady i biologie.

Pokud máš zájem jen o některé předměty podle výběru tvé vysněné fakulty, podívej se níže, jaký kurz pro tebe bude ten nejlepší.

Kurzy se konají od listopadu do poloviny března některé jeho části končí již v lednu nebo v únoru (např. TSP nebo ZSV, u nichž přijímací řízení lze absolvovat v termínech na začátku kalendářního roku).

Každý výukový den stihneme probrat z psychologie, ZSV, studijních předpokladů a biologie 4 lekce dle předem daného rozvrhu.

Způsob úhrady

Možnost odložit si platbu o měsíc nebo zaplatit pomocí tří měsíčních splátek. Bez navýšení ceny. Více ve FAQ.

Lekce psychologie probíhají ve dvou variantách:
a) prezenčně na Kobližná 47/19, Brno. Na výběr jsou tyto termíny:

b) online:

Lekce ZSV a biologie probíhají vždy online ve čtvrtek 17:00-20:00 a kurz studijních předpokladů (TSP/OSP) jsou rozděleny do dvou dnů (pondělí+ čtvrtek) v 1,5 hodinových blocích.

 

Fakulta
Den
Předměty
Cena
Volná místa
Výběr varianty
Všechny fakulty
ST/SO - prez.
ÚT - online
Psy+SP+ZSV+Bio
9 590,-
Kapacita naplněna
Výběr varianty
Všechny fakulty
ST/SO - prez.
ÚT - online
Psychologie
5 690,-
Kapacita naplněna
Výběr varianty
UK FF
ST/SO - prez.
ÚT - online
Psy+SP+ZSV
8 990,-
Kapacita naplněna
Výběr varianty
UK FF
ST/SO - prez.
ÚT - online
Psy+SP+Bio
8 390,-
Kapacita naplněna
Výběr varianty
UK PedF
ST/SO - prez.
ÚT - online
Psy+Bio
6 390,-
Kapacita naplněna
Výběr varianty
MU FSS
ST/SO - prez.
ÚT - online
Psy+SP+ZSV
8 990,-
Kapacita naplněna
Výběr varianty
MU FF
ST/SO - prez.
ÚT - online
Psy+SP+Bio
8 390,-
Kapacita naplněna
Výběr varianty
UPOL FF
ST/SO - prez.
ÚT - online
Psy+SP+Bio
8 390,-
Kapacita naplněna
Výběr varianty
OSU FF
ST/SO - prez.
ÚT - online
Psy+ZSV+Bio
8 390,-
Kapacita naplněna
Výběr varianty

Psy = Psychologie | SP = Studijní předpoklady | ZSV = Základy společenských věd | Bio = Biologie na psychologii

UK FF = Filozofická fakulta Karlovy univerzity | MU FF = Filozofická fakulta Masarykovy univerzity | UPOL FF = Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci | MU FSS = Fakulta Sociálních studií Masarykovy univerzity | OSU FF = Filozofická fakulta Ostravské univerzity | UK PedF = Pedagogická fakulta Karlovy univerzity.

 

Výběr varianty
Fakulta
Den
Předmety
Cena
Volná místa
Výběr varianty
Všechny fakulty
ST/SO - prez.
ÚT - online
Psy+SP+ZSV+Bio
9 590,-
Kapacita naplněna
Výběr varianty
Všechny fakulty
ST/SO - prez.
ÚT - online
Psychologie
5 690,-
Kapacita naplněna
Výběr varianty
UK FF
ST/SO - prez.
ÚT - online
Psy+SP+ZSV
8 990,-
Kapacita naplněna
Výběr varianty
UK FF
ST/SO - prez.
ÚT - online
Psy+SP+Bio
8 390,-
Kapacita naplněna
Výběr varianty
UK PedF
ST/SO - prez.
ÚT - online
Psy+Bio
6 390,-
Kapacita naplněna
Výběr varianty
MU FSS
ST/SO - prez.
ÚT - online
Psy+SP+ZSV
8 990,-
Kapacita naplněna
Výběr varianty
MU FF
ST/SO - prez.
ÚT - online
Psy+SP+Bio
8 390,-
Kapacita naplněna
Výběr varianty
UPOL FF
ST/SO - prez.
ÚT - online
Psy+SP+Bio
8 390,-
Kapacita naplněna
Výběr varianty
OSU FF
ST/SO - prez.
ÚT - online
Psy+ZSV+Bio
8 390,-
Kapacita naplněna
Data konání kurzů

Psychologie

Úterý (online) probíhá v termínech:

7. 11., 21.11., 5.12., 19.12., 9.1., 23.1., 13.2., 5.3.2024

Středa (prezenční) probíhá v termínech:

8. 11., 22.11., 6.12., 20.12., 10.1., 24.1., 14.2., 6.3.2024

Sobota (prezenční) probíhá v termínech:

11. 11., 25.11., 9.12., 13.1., 27.1., 10.2., 17.2., 9.3.2024

ZSV – čtvrtek (online)

9. 11., 16.11., 23.11., 30.11., 7.12., 14.12., 21.12., 11.1., 18.1., 25.1., 1.2.2024

Studijní předpoklady – pondělí a čtvrtek (online)

11.12., 14.12., 18.12., 21.12., 8.1., 11.1., 15.1., 18.1., 22.1., 25.1., 29.1., 1.2., 12.2., 15.2., 19.2., 22.2.2024

Biologie – čtvrtek (online)

4.1., 29.2.2024

Lektoři kurzu psychologie

Jerguš Dovala

Psychologie
Jerguš se dlouho rozhodoval mezi studiem medicíny, práv a psychologie. Psychologie u něj vyhrála, protože propojuje humanitní a přírodní vědy. Studuje FSS MU, nejvíc ho zajímá klinická a sexuální psychologie. Je také stážistou na psychiatrickém oddělení Fakultní nemocnice Brno.

Ondřej Zbejval

Psychologie
Ondra byl odjakživa pilný a nadšený student a týmový hráč. Spolužákům často a rád pomáhal s probíranou látkou. Po gymnáziu šel studovat práva a mezinárodní vztahy. Ale brzy si uvědomil, co ho opravdu baví a naplňuje a právo vyměnil za psychologii na FSS MU. Oblíbil si například psychologii osobnosti.

Mgr. Tereza Večeřová Bůžková

Český jazyk, ZSV a TSP
Tereza vystudovala český jazyk a literaturu a ZSV. Se studenty nejraději pracuje na projektech, ve kterých se kombinují vědomosti z různých oborů, například filozofie s historií, literatura se sociologií a společně odhalují zajímavé informace, které v učebnicích nenajdete.

Ing. Bc. Jiří Rotschedl, Ph.D.

Základy společenských věd
Jiří vystudoval stavební a ekonomickou fakultu VŠB-TU Ostrava a dále pokračoval na doktorském studiu na VŠE v Praze, kde působí jako externí vyučující předmětů Ekonomie I. a Psychologie a ekonomie I. Je autorem řady vědeckých článků a účastnil se několika výzkumných projektů zaměřených na oblast chudoby. Souběžně se studiem působil na klíčových manažerských pozicích v menších firmách i korporacích.

Mgr. Ladislav Knap

Studijní předpoklady
Láďovy nejoblíbenější předměty byly už od základní školy matematika, fyzika a společenské vědy. Vystudoval práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a aktuálně působí na pozici právníka zaměřujícího se na veřejné zakázky na Státním fondu životního prostředí ČR.

Jerguš Dovala

Psychologie
Jerguš se dlouho rozhodoval mezi studiem medicíny, práv a psychologie. Psychologie u něj vyhrála, protože propojuje humanitní a přírodní vědy. Studuje FSS MU, nejvíc ho zajímá klinická a sexuální psychologie. Je také stážistou na psychiatrickém oddělení Fakultní nemocnice Brno.

Tereza Marčíková

Biologie
Tereza se odmalička zajímá o biologii. Nejdříve se zajímala o svět zvířat a chtěla se stát veterinářkou. Pak u ní převládl zájem o lidské tělo a její cesty vedly ke studiu na lékařské fakultě. Už od základní školy spolužákům ráda a dobře pomáhala při učení biologie. Naplňuje ji práce s lidmi hlavně v lékařském odvětví.

Mgr. Ladislav Knap

Studijní předpoklady
Láďovy nejoblíbenější předměty byly už od základní školy matematika, fyzika a společenské vědy. Vystudoval práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a aktuálně působí na pozici právníka zaměřujícího se na veřejné zakázky na Státním fondu životního prostředí ČR.

Online

Listopad 2023 až březen 2024

  Brno, Kobližná 47/19

  Listopad 2023 až březen 2024

   >

    Často kladené otázky

    Které všechny předměty potřebuji na přijímačky na konkrétní fakultu?

    Požadavky k přijímacím zkouškám se na jednotlivé fakulty liší. Variabilita je poměrně velká, zároveň se ovšem fakulty v mnohém shodnou. Podívej se na tabulku pro snadnější orientaci mezi přijímačkami a obsahem našich kurzů.

     

    Jaké jsou možnosti platby za tento kurz?

    Kurzy je možné uhradit několika způsoby: bankovním převodem, kartou nebo i pomocí Google pay nebo Apple pay.
    Dále je možné využít odloženou platbu o měsíc nebo platbu na tři měsíční splátky, vždy po měsíci. Tyto možnosti jsou bez jakéhokoli navýšení částky, stačí jen uhradit platby včas. V případě zájmu o tuto možnost zvolte v košíku „platba kartou“.
    Tyto možnosti je možné využít pro studenty s trvalou nebo korespondeční adresou v České republice.

    V případě zájmu je možné také využít platbu pomocí zálohy, kdy po odeslání přihlášky stačí do 5 dnů uhradit zálohu 3000 Kč nebo 120 Euro a zbylou částku odeslat do 20.9.
    V případě zájmu o tuto možnost stačí využít platbu převodem a následně na účet zaslat výše uvedenou částku a dát nám o tom vědět zprávou na info@bmedic.cz. Tato možnost je dostupná pro studenty z ČR i SR.
    V případě využití odložené platby nebo platby na tři splátky se přístup ke kurzu zpřístupní ihned po finalizaci platební metody.

     

    Jak se liší prezenční kurz od online kurzu?

    Naším cílem je nabízet kurzy ve srovnatelné podobě tak, aby jediným rozdílem bylo pouze to, zda výuka probíhá online nebo prezenčně. V obou případech se obsah kurzu nemění. Lektoři se snaží studenty zapojovat do výuky a dělat lekce co nejvíce interaktivní jak v učebně, tak doma u svých počítačů.

    Jak probíhají kurzy s lektorem?

    Online lekce probíhají v daný čas, kdy se studenti s lektorem setkají ve virtuální třídě — používáme Zoom. Po celou dobu lektoři vyučují se zapnutou kamerou a studenti s nimi mohou interagovat a doptávat se pomocí chatu nebo přes mikrofon. Pro snazší názorné vysvětlení mají naši lektoři k dispozici grafický tablet nebo celou lekci vedou přes technologii Lightboard. Lektor také může vypsat otázky k procvičení a všichni studenti na ně mohou odpovídat pomocí ankety.

    U prezenčních kurzů se studenti setkají s lektorem osobně v učebně. Výuka probíhá v menších skupinách do 18 lidí.

     

    Pro koho je tento kurz primárně určený?

    Tento kurz je primárně pro uchazeče o studium Psychologie na FF UK, FSS MU, FF OSU, FF MU, FF UPOL a PedF UK. Připravili jsme pro tebe balíčky na jednotlivé fakulty, takže můžeš mít kurz dělaný na přijímačky přesně na tvou vysněnou školu. Pokud však nevíš a nechceš nic nechat náhodě, můžeš si zvolit kompletní kurz, který tě připraví na přijímací zkoušky všech fakult.

    Je možné záznam lekce zhlédnout i vícekrát?

    Samozřejmě! Záznam lekce lze přehrát i opakovaně. To se hodí, pokud si třeba potřebuješ zopakovat jen část proběhlé lekce nebo se ti prostě nepovedlo na lekci přímo dostavit. 

     

    Do kdy získám přístup ke studijním materiálům?

    Přístup do e-learningu je nastavený s ohledem na přípravu na přijímačky na daný rok. To znamená, že ti zůstane vždy do 31.5. Kdyby náhodou došlo k posunutí přijímaček, přístup ti samozřejmě prodloužíme klidně až do konce prázdnin 🙂

     

     Nevíš si rady s výběrem kurzu?

     Napiš nám zprávu a my ti s výběrem rádi poradíme.