Správné řešení ukázkového testu: Přijímačky na psychologii

Gaudeamus BRNO 2023

Řešení:

1) Byl to Solomon Asch, správně je odpověď B. Stanley Milgram je autorem známého experimentu týkajícího se konformity s elektrickými šoky. Philipp Zimbardo realizoval Stanfordský vězeňský experiment. Herman Ebbinghaus sestrojil křivku zapomínání.

2) Při vaginismu dochází k mimovolnímu sevření svalů pánevního dna, v důsledku toho je penetrace bolestivá nebo není vůbec možná. Jedná se tedy o sexuální dysfunkci, správně je možnost A. Transsexualita je porucha pohlavní identity. Penilní pletysmografie je typ sexuologického vyšetření. Ablace (jiným slovem odstranění) prsu je lékařský zákrok.

3) Správně je možnost B. Mezi 3. a 6. rokem života si dítě podle Eriksona prochází konfliktem iniciativa vs. vina. Ostatní možnosti jsou charakteristické pro jiný vývojová období.

4) Jedná se o popis hraniční poruchy osobnosti. Správně je možnost C.

5) Správně je možnost A. Weber–Fechnerův zákon se týká vnímání. Tento zákon nám říká, že pokud dochází k růstu intenzity podnětu řadou geometrickou (každé zvýšení představuje násobek předešlé hodnoty, např. 2, 4, 8, 16, …), roste intenzita příslušného počitku řadou aritmetickou (každé zvýšení je tedy obyčejným přidáváním hodnoty, např. 2, 4, 6, 8, …)

6) Haló-efekt znamená, že podle jednoho aspektu posuzujeme osobu jako celek. Správně je tedy možnost C. Podle hezkého tetování posuzujeme Petra jako člověka.

7) Správně je možnost B. Petr podstupuje proces resocializace – socializací už jednou prošel, po propuštění z vězení se musí socializovat znovu, protože za dobu vykonávání trestu odnětí svobody se společnost natolik změnila, že původní hodnoty a normy již z části neplatí, Petrův sociální statut je změněn, s největší pravděpodobností u něj dojde i k osvojení nových sociálních rolí. Nemůže se u něj tedy jednat o socializaci ani enkulturaci (jedná se o přijímání kultury kulturou jinou), emanace je pak pojem spadající do oblasti filozofie (konkrétně zejména novoplatonismus).

8) Správná odpověď je D. Petr Abelard působil ve scholastice, tedy v období středověké filozofie. Pro toto období je scholastická metoda stěžejním způsobem filozofické práce. Metodická skepse souvisí s filozofií Descarta, s kategorickým imperativem pracuje ve své filozofii Immanuel Kant, techné maieutiké neboli porodnické umění přisuzujeme Sokratovi.

9) Motorické neboli Brocovo centrum řeči je lokalizováno ve frontálním laloku koncového mozku. Správně je tedy možnost A. Zajímavé je, že praváci mají motorické centrum řeči v levé hemisféře, ale část leváků jej má v pravé hemisféře.

10) Správně je možnost B. Acetylcholin je mediátor na nervosvalové ploténce. U Parkinsonovy choroby je snížena tvorba dopaminu.

11) Počítač zlevnil o čtvrtinu, takže 25 % své původní ceny na 6 000 Kč. 6 000 tedy představuje 75 % původní ceny. 25 % původní ceny je tedy 6 000 : 3 = 2 000 Kč. Telefon zdražil o pětinu, takže 20 % své původní ceny na 6 000 Kč. 6 000 Kč tedy představuje 120 % původní ceny. 20 % původní ceny je tedy 6 000 : 6 = 1 000 Kč. Takže Hodnota vpravo (2 000 Kč) je větší než hodnota vlevo (1 000 Kč). Správně je možnost B.

 

 

 

 

Pokračovat