Přijímací zkoušky na SŠ

Podání přihlášky na střední školu krok po kroku

Podání přihlášky na střední školu je nedílnou součástí přijímacího řízení. Jednak musí být

odevzdána ve stanoveném termínu, jednak musí být vyplněna správně. Dnes se společně

podíváme, jak takovou přihlášku jednoduše vyplnit, přičemž se hlavně zaměříme na ty

kolonky, které se mohou zdát matoucí nebo nejasné.

Jakožto uchazeči o studium na střední škole máte možnost podat přihlášku na dvě školy,

popřípadě na dva obory na téže škole. Pokud se rozhodnete, že budete podávat přihlášku na

dva obory či na dvě školy, budete vždy vyplňovat přihlášky dvě. Nezapomínejte, že údaje se

musí na obou přihláškách shodovat, včetně pořadí škol.

Jako přihláška na střední školu slouží tiskopis, který může být bud‘ růžový (na obory, kde se

neskládá talentová zkouška) nebo modrý (na obory, kde se talentová zkouška skládá). Tento

formulář vám poskytnou učitelé na vaší základní škole, najdete ho však i na stránkách MŠMT

zde. Pokud formulář budete tisknout, může být vytištěn i černobíle.

Část první – osobní údaje

Jako první narazíte na kolonku evidenčního čísla přihlášky. Tuto kolonku si střední škola

vyplní sama, a proto zůstane teď prázdná. Následně vyplňujete vaše údaje tak, jak jste zvyklí.

Tedy jméno, příjmení, datum a místo narození a rodné číslo. Rodné příjmení nevyplňujete,

pokud se shoduje s vašim stávajícím příjmením. Pokud se vaše adresa trvalého pobytu liší od

té adresy, na kterou budete chtít zasílat informace ohledně přijímacího řízení, nezapomeňte

vyplnit kolonku Adresa pro doručování písemností z přijímacího řízení. V opačném případě ji

necháváte prázdnou. Následně narazíte na kolonky, kde uvádíte kontakt jak na sebe, tak na

vaše zákonné zástupce, tedy nejčastěji rodiče. Zpravidla je dobré uvést jak telefon, tak i emailovou

adresu. Co se týče kolonky Stupeň podpůrných opatření, tak to je kolonka, kterou

většina z vás nechá prázdnou, slouží pro ty žáky, kteří mají speciální vzdělávací potřeby.

Část druhá – informace o střední škole

Nejdříve narazíme na kolonky, které se týkají pořadí škol. To, jakou školu napíšete na místo

první nebo druhé nevypovídá o vaší preferenci, pouze o tom, na jaké škole budete vykonávat

přijímací zkoušku první a druhý den přijímaček.

Řekněme, že první námi vybraná škola bude gymnázium. Na stránkách školy si najdeme

přesnou adresu daného gymnázia a opíšeme ji do první kolonky. Dále vyplníme obor a také

kód oboru, který opět najdete na stránkách dané školy. Pro všechna čtyřletá

gymnázia je kód stejný: 79-41-K/41. Název oboru bude tedy Gymnázium. Pokud víte, že vaše

škola pořádá navíc školní kolo přijímací zkoušky, například z anglického jazyka nebo třeba z

biologie, do kolonky Termín školní přijímací zkoušky tento termín napíšete. Pokud však

skládáte jednotnou přijímací zkoušku pouze z ČJ a matematiky, kolonku o termínu školní přijímací zkoušky

necháváte prázdnou. Většina z vás nechá kolonku ročník SŠ prázdnou, jelikož žáci nastupující

do prvního ročníku ji nevyplňují. U jednotné zkoušky škrtáme nehodící se NE, pokud

vykonáváme jednotné přijímačky.

Část třetí – zdravotní způsobilost studenta

Některé obory mohou vyžadovat posudek o zdravotní způsobilosti. Lékař vám tuto kolonku
vyplní, může však požadovat drobný poplatek.

Část čtvrtá – klasifikace

Tuto část vyplňuje zpravidla škola. Můžete si tuto část vyplnit i sami, ale bude potřeba ke

každé přihlášce přiložit úředně ověřené kopie vysvědčení, a to konkrétně prospěch za

poslední dva ročníky základní školy. Je možné také vyplnit kolonku Schopnosti, vědomosti,

zájmy a talent, současně je dobré přiložit diplomy z různých olympiád nebo jiná ocenění,

která by vám mohla přidat na přijímačkách nějaké body. Nezapomeňte následně uvést počet

přiložených kopií, ať už vysvědčení nebo diplomů.

Na závěr si celou přihlášku zkontrolujte a nezapomeňte ji včas odevzdat! Pro tento školní rok je

termín odevzdávání přihlášek do 1.3. 2023. Následně již zbývá pouze připravit se na přijímací řízení.

Další zajímavosti

Jak udělat test ZSV od Scio? Rady od studentů s percentilem nad 90

Pokud tě od vysněné výšky dělí dobrý výsledek v testu ZSV od Scio, jsi tady správně. Poradíme ti, jakou strategii zvolit, kdy se vyplatí tipovat a které okruhy bývají v testu, ale na střední je většinou neprobíráte. V článku najdeš rady od studentů, kteří měli percentil nad 90 a dostali se díky tomu na žádané […]

Jak se dostat na psychologii na FSS MUNI bez přijímaček?

Jediná fakulta, která nabízí obor psychologie bez přijímaček je Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Dříve byly podmínky pro přijetí bez přijímaček širší, od následujícího akademického roku se ale výrazně zpřísnily. Přesto ale jedna možnost zůstává. Na přijímačky nebudeš muset, pokud se umístíš do třetího místa v celostátním kole Středoškolské odborné činnosti. Středoškolská odborná […]

Více článků